Sorma Sverige AB

Tennant Center Östergötland

Kvicksilvergatan 1
602 23 Norrköping

Webb: www.sorma.se

Kontakt: Håkan Sohlberg
Tel: 011-10 45 45

E-post: info@sorma.se

Sorma Sverige bildades 1998 och inriktade sig på att sälja städmaskiner och redskap av just det Tyska märket Sorma. 2002 Köptes märket av Tennant och Sorma Sverige blev Tennants svenska representanter. Försäljningen växte och Sverige delades upp i olika geografiska sektioner där Sorma Sverige fick ansvaret för Mälardalen och Gotland. 2007 inleddes ett ägarbyte på Sorma. Sorma fortsätter i dag med att verka som Tennants partner i regionen med ansvar för service och försäljning av Tennants maskinprogram.

Service för Tennant i Östergötland hittar du hos

Triomec Service AB
Storgatan 45
171 52 Solna

Webb: www.triomec.se


Tel: 08-363848


E-post: info@triomec.se

Syd Väst Öst Mitt Nord Östergötland Örebro